نوین فوم بتن

شرکت نوین فوم بتن به منظور توسعه شبکه فروش و دسترسی آسان مشتریان در نظر دارد در استانهای ایران نمایندگی اعطا نماید ، لذا از متقاضیان درخواست میشود در صورت دارا بودن شرایط لازمه فرم مربوطه
 را تکمیل و ارسال نمایند


نام / نام شرکت
شهر :
تلفن تماس :
تلفن همراه
زمینه های کاری
توضیحات تکمیلی :

مجری فوم بتن سیتی سنتر اصفهان
مجری فوم بتن برج های 21 طبقه آفتاب
مشتریان ما